CÀ PHÊ HẠT
Cà Phê Blend Hạt A1 (9.1)
From

Cà Phê Blend Hạt A1 (9.1)

Danh mục:

From

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Blend Hạt
3.500.000 

Cà Phê Blend Hạt

Mã: NLCF002-web Danh mục:

3.500.000 

Cà Phê Organic Robusta
From 600.000 

Cà Phê Organic Robusta

Mã: NLFC009-WEB Danh mục:

From 600.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Organic Robusta - 1KG

Còn lại: 498

600.000 
Cà Phê Organic Robusta - 10KG

Còn lại: 500

3.000.000 
Cà Phê Organic Robusta - 30KG

Còn lại: 499

7.500.000 
Cà Phê Blend Bột
From 400.000 

Cà Phê Blend Bột

Mã: NLFC007-WEB Danh mục:

From 400.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Blend Bột - 500GR

Còn lại: 496

400.000 
Cà Phê Blend Bột - 10KG

Còn lại: 497

2.500.000 
Cà Phê Arabica Hạt
From 400.000 

Cà Phê Arabica Hạt

Mã: NLFC002-WEB Danh mục:

From 400.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Arabica Hạt - 1KG

Còn lại: 484

400.000 
Cà Phê Arabica Hạt - 10KG

Còn lại: 1000

3.500.000 
Cà Phê Robusta Honey
From

Cà Phê Robusta Honey

Mã: NLCF004-WEB Danh mục:

From

Sản phẩm có giá sỉ:
TRÀ
Trà Đen Hạt – 5KG
1.050.000 

Trà Đen Hạt – 5KG

Mã: NLTR013 Danh mục:

1.050.000 

Còn lại: 500

Trà Ô Long Kim Tuyên – 5KG
1.300.000 

Trà Ô Long Kim Tuyên – 5KG

Mã: NTR010 Danh mục:

1.300.000 

Còn lại: 500

Trà Đen Sợi – 5KG
1.100.000 

Trà Đen Sợi – 5KG

Mã: SP000003 Danh mục:

1.100.000 

Còn lại: 500

Trà Đen Sợi – 10KG
2.000.000 

Trà Đen Sợi – 10KG

Mã: SP000002 Danh mục:

2.000.000 

Còn lại: 16478

Trà Đen Hạt – 10KG
1.800.000 

Trà Đen Hạt – 10KG

Mã: NLTR012 Danh mục:

1.800.000 

Còn lại: 17483

Trà Ô Long Kim Tuyên – 10KG
2.500.000 

Trà Ô Long Kim Tuyên – 10KG

Mã: NTR009 Danh mục:

2.500.000 

Còn lại: 39935

Trà Ô Long Kim Tuyên – 30KG
6.600.000 

Trà Ô Long Kim Tuyên – 30KG

Mã: NLTR011 Danh mục:

6.600.000 

Còn lại: 39936

Trà Cascara Organic – 30KG
4.500.000 

Trà Cascara Organic – 30KG

Mã: NLTR008 Danh mục:

4.500.000 

Còn lại: 260

Trà Cascara Organic – 10KG
1.800.000 

Trà Cascara Organic – 10KG

Mã: NLTR007 Danh mục:

1.800.000 

Còn lại: 2600

Trà Cascara Organic – 1KG
300.000 

Trà Cascara Organic – 1KG

Mã: NLTR006 Danh mục:

300.000 

Còn lại: 253

Trà Hibiscus 500gr – gói
260.000 

Trà Hibiscus 500gr – gói

Mã: NLTR005 Danh mục:

260.000 

Còn lại: 30

Trà Ô Long Kim Tuyên – 1KG
350.000 

Trà Ô Long Kim Tuyên – 1KG

Mã: NLTR003 Danh mục:

350.000 

Còn lại: 39926

Trà xanh lài (1kg)
350.000 

Trà xanh lài (1kg)

Mã: NLTR004 Danh mục:

350.000 

Còn lại: 73500

Trà Đen Sợi – 1KG
350.000 

Trà Đen Sợi – 1KG

Mã: NLTR002 Danh mục:

350.000 

Còn lại: 16471

Trà Đen Hạt – 1KG
350.000 

Trà Đen Hạt – 1KG

Mã: NLTR001 Danh mục:

350.000 

Còn lại: 17474

CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Ly giấy L – 22OZ – 650ml – 1000 cái (nắp bằng)
1.500.000 

Ly giấy L – 22OZ – 650ml – 1000 cái (nắp bằng)

Mã: DCLG003 Danh mục:

1.500.000 

Còn lại: 10

Ống hút phi 12 – kg
74.000 

Ống hút phi 12 – kg

Mã: DCOH003 Danh mục:

74.000 

Còn lại: 45

Bao Đôi ( túi 2 ly)
68.000 

Bao Đôi ( túi 2 ly)

Mã: DCBD002 Danh mục:

68.000 

Còn lại: 3

Bao Đơn ( túi 1 ly)
68.000 

Bao Đơn ( túi 1 ly)

Mã: DCBD001 Danh mục:

68.000 

Còn lại: 33

Bao Chữ T
76.000 

Bao Chữ T

Mã: DCBD003 Danh mục:

76.000 

Còn lại: 18

Ống hút phi 6 – kg
96.000 

Ống hút phi 6 – kg

Mã: DCOH001 Danh mục:

96.000 

Còn lại: 101

ĐỒNG PHỤC
Áo Nam size XXXL (xanh)
150.000 

Áo Nam size XXXL (xanh)

Mã: DCAX008 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 20

Áo Nữ size M (xanh)
150.000 

Áo Nữ size M (xanh)

Mã: DCAX002 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 59

Áo Nữ size L (xanh)
150.000 

Áo Nữ size L (xanh)

Mã: DCAX003 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 19

Áo Nam size XXXL (đen)
150.000 

Áo Nam size XXXL (đen)

Mã: DCAD007 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 12

Áo Nữ size S (xanh)
150.000 

Áo Nữ size S (xanh)

Mã: DCAX001 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 30

Áo Nam size XXL (đen)
150.000 

Áo Nam size XXL (đen)

Mã: DCAD006 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 11

Áo Nữ size L (đen)
150.000 

Áo Nữ size L (đen)

Mã: DCAD004 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 36

Áo Nam size L (đen)
150.000 

Áo Nam size L (đen)

Mã: DCAD002 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 28

Áo Nữ size M (đen)
150.000 

Áo Nữ size M (đen)

Mã: DCAD003 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 33

Áo Nam size M (đen)
150.000 

Áo Nam size M (đen)

Mã: DCAD001 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 129