CÀ PHÊ HẠT
Cà Phê Blend Hạt
From 350.000 

Cà Phê Blend Hạt

Mã: NLCF002-web Danh mục:

From 350.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Blend Hạt - 1KG

Còn lại: 697787

350.000 
Cà Phê Blend Hạt - 10kg

Còn lại: 697547

2.500.000 
Cà Phê Blend Hạt - 30KG - kg

Còn lại: 899607

7.200.000 
Cà Phê Organic Robusta
From 600.000 

Cà Phê Organic Robusta

Mã: NLFC009-WEB Danh mục:

From 600.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Organic Robusta - 1KG

Còn lại: 499

600.000 
Cà Phê Organic Robusta - 10KG

Còn lại: 500

3.000.000 
Cà Phê Organic Robusta - 30KG

Còn lại: 500

7.500.000 
Cà Phê Blend Bột
From 200.000 

Cà Phê Blend Bột

Mã: NLFC007-WEB Danh mục:

From 200.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Blend Bột - 500GR

Còn lại: 497

200.000 
Cà Phê Blend Bột - 10KG

Còn lại: 499

2.500.000 
Cà Phê Arabica Hạt
From 400.000 

Cà Phê Arabica Hạt

Mã: NLFC002-WEB Danh mục:

From 400.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Arabica Hạt - 1KG

Còn lại: 488

400.000 
Cà Phê Arabica Hạt - 10KG

Còn lại: 1000

3.500.000 
Cà Phê Robusta Honey
From 350.000 

Cà Phê Robusta Honey

Mã: NLCF004-WEB Danh mục:

From 350.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Cà Phê Robusta Honey - 1KG

Còn lại: 981

350.000 
Cà Phê Robusta Honey - 10KG

Còn lại: 993

2.200.000 
Cà Phê Robusta Honey - 30KG

Còn lại: 993

6.000.000 
TRÀ
Trà Đen Sợi
From 350.000 

Trà Đen Sợi

Mã: NLTR002-WEB Danh mục:

From 350.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Trà Đen Sợi - 1KG

Còn lại: 16472

350.000 
Trà Đen Sợi - 5KG

Còn lại: 500

2.050.000 
Trà Đen Sợi - 10KG

Còn lại: 16478

2.000.000 
Trà Đen Hạt
From 350.000 

Trà Đen Hạt

Mã: NLTR001-WEB Danh mục:

From 350.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Trà Đen Hạt - 1KG

Còn lại: 17474

350.000 
Trà Đen Hạt - 5KG

Còn lại: 500

1.850.000 
Trà Đen Hạt - 10KG

Còn lại: 17483

1.800.000 
Trà Ô Long Kim Tuyên
From 350.000 

Trà Ô Long Kim Tuyên

Mã: NLTR003-WEB Danh mục:

From 350.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Trà Ô Long Kim Tuyên - 1KG

Còn lại: 39930

350.000 
Trà Ô Long Kim Tuyên - 5KG

Còn lại: 500

2.550.000 
Trà Ô Long Kim Tuyên - 10KG

Còn lại: 39935

2.500.000 
Trà Ô Long Kim Tuyên - 30KG

Còn lại: 39936

6.600.000 
Trà Cascara Organic
From 400.000 

Trà Cascara Organic

Mã: NLTR006-WEB Danh mục:

From 400.000 

Sản phẩm có giá sỉ:
Trà Cascara Organic - 1KG

Còn lại: 255

400.000 
Trà Cascara Organic - 10KG

Còn lại: 2600

3.000.000 
Trà Cascara Organic - 30KG

Còn lại: 260

6.600.000 
CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Ly giấy M – 16OZ – 480ml – 1000 cái (nắp bằng)
1.350.000 

Ly giấy M – 16OZ – 480ml – 1000 cái (nắp bằng)

Mã: DCLG018 Danh mục:

1.350.000 

Còn lại: 10

Ly giấy L – 22OZ – 650ml – 1000 cái (nắp bằng)
1.500.000 

Ly giấy L – 22OZ – 650ml – 1000 cái (nắp bằng)

Mã: DCLG003 Danh mục:

1.500.000 

Còn lại: 14

Ly giấy S – 14OZ – 400ml – 1000 cái (nắp bằng)
1.200.000 

Ly giấy S – 14OZ – 400ml – 1000 cái (nắp bằng)

Mã: DCLG001 Danh mục:

1.200.000 

Còn lại: 3

Ống hút phi 12 – kg
74.000 

Ống hút phi 12 – kg

Mã: DCOH003 Danh mục:

74.000 

Còn lại: 45

Bao Đôi ( túi 2 ly)
68.000 

Bao Đôi ( túi 2 ly)

Mã: DCBD002 Danh mục:

68.000 

Còn lại: 3

Bao Đơn ( túi 1 ly)
68.000 

Bao Đơn ( túi 1 ly)

Mã: DCBD001 Danh mục:

68.000 

Còn lại: 33

Bao Chữ T
76.000 

Bao Chữ T

Mã: DCBD003 Danh mục:

76.000 

Còn lại: 18

LY GIẤY SIZE L – 22OZ – 700ML – ( Nắp bằng )
1.500.000 

LY GIẤY SIZE L – 22OZ – 700ML – ( Nắp bằng )

Mã: DCLG016 Danh mục:

1.500.000 

Còn lại: 25

Ống hút phi 6 – kg
96.000 

Ống hút phi 6 – kg

Mã: DCOH001 Danh mục:

96.000 

Còn lại: 101

ĐỒNG PHỤC
Áo Nam size XXXL (xanh)
150.000 

Áo Nam size XXXL (xanh)

Mã: DCAX008 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 20

Áo Nữ size M (xanh)
150.000 

Áo Nữ size M (xanh)

Mã: DCAX002 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 59

Áo Nữ size L (xanh)
150.000 

Áo Nữ size L (xanh)

Mã: DCAX003 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 19

Áo Nam size XXXL (đen)
150.000 

Áo Nam size XXXL (đen)

Mã: DCAD007 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 12

Áo Nữ size S (xanh)
150.000 

Áo Nữ size S (xanh)

Mã: DCAX001 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 30

Áo Nam size XXL (đen)
150.000 

Áo Nam size XXL (đen)

Mã: DCAD006 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 11

Áo Nữ size L (đen)
150.000 

Áo Nữ size L (đen)

Mã: DCAD004 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 36

Áo Nam size L (đen)
150.000 

Áo Nam size L (đen)

Mã: DCAD002 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 28

Áo Nữ size M (đen)
150.000 

Áo Nữ size M (đen)

Mã: DCAD003 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 33

Áo Nam size M (đen)
150.000 

Áo Nam size M (đen)

Mã: DCAD001 Danh mục:

150.000 

Còn lại: 129