Robusta Đan Phượng

Rang sáng - light, vị nhẹ, có hương trái cây

Vùng trồng

Lâm Hà

Độ cao

Mức độ rang

Sáng - Light

Sản phẩm tương tự