Robusta Hoài Đức

Rang đậm - dark, phù hợp gu mạnh.

Vùng trồng

Lâm Hà

Độ cao

Mức độ rang

Sản phẩm tương tự