Robusta Phúc Thọ

Rang rất đậm - very dark, rất mạnh, phù hợp gu uống cà phê pha phin truyền thống.

Vùng trồng

Lâm Hà

Độ cao

Mức độ rang

Sản phẩm tương tự