Robusta Tân Hà

Rang vừa - medium, vị cân bằng, có hương chocolate.

Vùng trồng

Lâm Hà

Độ cao

Mức độ rang

Sản phẩm tương tự