ROBUSTA TÂN HÀ

55.000 

Rang vừa – medium, vị cân bằng, có hương chocolate.


Vùng trồng

Lâm Hà

Độ cao

800 - 1000m

Loại hạt

Robusta

Mức độ rang

Vừa

Phương pháp chế biến

Hương Chocolate

Danh mục: