10 Tháng Tám

Cà phê và văn hóa

Thử Google các kiểu pha cà phê khác nhau trên thế giới, chúng ta sẽ thấy được cả một thế giới khác mở ra. Nước Ý với những shot espresso …